Velikonoční stezka na Svatém Antonínku

Snahou této zábavně naučné stezky je přiblížení Velikonočních svátků nejen z pohledu lidových tradic, ale i z pohledu křesťanství, pro něhož jde o nejvýznamnější a největší svátky spjaté s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a to pokud možno důstojnou formou přijatelnou pro různé věkové skupiny.

Stezka je situována do stromové aleje v areálu Poutního místa Svatý Antonínek, kde naleznete na stromech navázané zalaminované kartičky s tematickými texty, všetečnými otázkami a QR kódy, pod nimiž jsou ukryté správné odpovědi a „trestné“ úkoly pro ty, jež neodpoví správně. Cíl stezky je v kapli, kde na děti čeká poslední příjemný úkol. Jaký? To už se dozvíte při absolvování samotné stezky.

Stezka, která byla vytvořena ve spolupráci s Maticí svatoantonínskou,  bude přístupná ve dnech 26. 3. - 11. 4. 2021.
Kaple je otevřena v době 10.00 - 17.00 hodin. 

A nezapomeňte si s sebou přibalit dobrou náladu a mobilní telefon s aplikací pro čtení QR kódů.