STROMY A MY - výtvarná soutěž

Hlasujte pro nejhezčí ztvárnění tématu naší výtvarné soutěže Stromy a My na facebooku DDM Pastelka . Práce s nejvyšším počtem laiků získá volné vstupenky do Kovozoo ve St. Městě, Laser game a Smajlíkova v Uherském Hradišti, Archeoskanzenu v Modré a herny U Opičky ve Veselí nad Moravou.
Hlasujte lajkem jednotlivě u obrázků, které se Vám líbí. Tak do toho, máte čas jen do čtvrtku 3. 10. 2019. Lajky po 12.00 hodině již nebudou započítávány.

 

V rámci osvětové kampaně Stromy a my, která probíhá od 15. 9. 2019 do 30.10.2019, vyhlásil DDM Pastelka výtvarnou soutěž pro děti od 3 do 15 let, v rámci  níž mohou děti namalovat obrázek na téma Stromy a my a přinést ho nebo doručit na DDM Pastelka. My jej pověsíme na náš facebook a z následného veřejného hlasování pak vzejdou vítězové soutěže. Příjem obrázků do 23. 9. 2019. Vyhlášení vítězů bude v rámci hapeningové akce 5. 10. 2019.