Síť pro rodinu - sympozium

V úterý 19. 11. 2019 proběhlo tradiční sympozium Sítě pro rodinu, z.s. - netradičně v Brně na téma "Rodiče a pracovní trh". Program uvedl náměstek hejtmana jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal. Po obědě proběhlo slavnostní předání certifikátů "Společnost přátelská rodině" 10 členským centrům. Mezi oceněnými patřill i náš Dům dětí a mládeže, kde za všechny pracovníky pastelkových mateřských center převzala ocenění paní ředitelka Mgr. Bc. Eva Hlůšková. Děkujeme všem, kteří se na dobré práci s rodiči a dětmi podílejí a také děkujeme Síti pro rodinu za jeho podporu. Více na: https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu, https://sitprorodinu.cz/

Soubory ke stažení

Tisková zpráva Sympozion 2019 (Stáhnout)