Informace k současné situaci - školní rok 2020/2021

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru práce a cílovým skupinám nelze v zájmových kroužcích, kurzech a dalších činnostech DDM zabránit potkávání osob z různých škol a obcí. Proto se snažíme dělat pro Vaše i naše bezpečí maximum a dodržovat všechna doporučená hygienická opatření, tam kde je to možné.

Bezpečnost dětí i dospělých, je u nás na prvním místě. Staráme se, aby příprava i průběh našich aktivit probíhali co nejvíce bezpečně.