Informace k provozu DDM Pastelka od 10. 5. 2021

Vážení rodiče a účastníci zájmových kroužků a kurzů,

na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. 5. 2021 a Informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021 budeme některé pravidelné aktivity realizovat prezenčně. Podmínky pro fungování kroužků a kurzů a čestné prohlášení naleznete v přiložených souborech. Prosíme o jejich prostudování.
O přesném rozvrhu Vás budou informovat vedoucí jednotlivých oddělení DDM prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, a to během týdne od 10. 5. 2021. Sledujte proto Váš osobní e-mail.

Soubory ke stažení

Podmínky fungování DDM od 10.5.2021 (Stáhnout)
Čestné prohlášení (Stáhnout)