Evropský den muzikoterapie

15. listopad vyhlásila Evropská muzikoterapeutická konfederace EMTC Evropským dnem muzikoterapie. Při této příležitosti pořádají muzikoterapeuti v celé Evropě akce, při nichž nabízí a představují muzikoterapii široké veřejnosti. Jelikož DDM Pastelka Uherský Ostroh již třetím rokem úspěšně aplikuje celostní muzikoterapii - metodu PaedDr. L. Holzera v rámci svých kurzů a výukových programů, velmi rád se k této akci připojil.

Výukový program CMTLH v ZŠ Uherský Ostroh 13.11.2019

CMTLH v ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova-škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 19.11.2019