Důležité informace ohledně organizace kroužků od 11.5.2020

Milí účastníci našich kroužků a kurzů, vážení rodiče,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast účastníkům zájmového vzdělávání, kteří jsou zaregistrovaní ve střediscích volného času, domech dětí a  mládeže. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i DDM Pastelka Uherský Ostroh znovu otevírá některé zájmové kroužky a kurzy. (Netýká se to zatím kroužků, které organizujeme přímo v základních či mateřských školách, tam to opatření zatím neumožňují, proto vyčkejte prosím na další informace). 

O zahájení vašeho kroužku či kurzu budete informováni prostřednictvím SMS zprávy.

Výuka bude probíhat od 11. 5. 2020 do 26. 6. 2020.

Pokyny a podmínky pro účastníky zájmových útvarů DDM (dále jen "pokyny") jsou ke stažení zde a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  1. Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou náhradní roušku (pro případ znečištění, polití, atd.) a sáček na roušku.
  2. Do budovy DDM bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Předávání dětí bude probíhat za hlavními dveřmi budovy (u recepce).
  3. Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  4. Po příchodu do budovy DDM se musí každý účastník přezout do vlastních přezůvek nebo využít návleky na boty a použít dezinfekci na ruce.
  5. Ve všech učebnách a na WC budou k dispozici dezinfekční prostředky k povinnému používání.

 

Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky a kurzy podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našeho zařízení.

V případě, že nebudete chtít kvůli zdravotním rizikům pokračovat v návštěvě kroužků a kurzů, obratem nás informujte na níže uvedených kontaktech:

Mgr.Bc. Eva Hlůšková - ředitelka
e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz
mobil: +420 775 582 885

Veronika Omelková - vedoucí sportovního oddělení
e-mail: omelkova@ddmpastelka.cz
mobil: +420 702 232 077

Miroslava Veselá - vedoucí hudebně-tanečního  a estetického oddělení
e-mail: vesela@ddmpastelka.cz
mobil: +420 775 582 884

Lucie Strachotová - vedoucí společensko-vědního oddělení
e-mail: strachotova@ddmpastelka.cz
mobil: +420 702 232 453

 

Na všechny se už velmi těšíme.

V Uherském Ostrohu 5. 5. 2020

Mgr. Bc. Eva Hlůšková
ředitelka DDM Pastelka Uherský Ostroh

 

Soubory ke stažení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (Stáhnout)
MZdr ochrana dýchacích cest (Stáhnout)
Žádost o vrácení zápisného (Stáhnout)