Adoptuj si svého ptáčka

DDM Pastelka se v měsíci dubnu zapojuje do osvětové kampaně Ptáci a my. V souvislosti s touto kampaní jsme naplánovali nový projekt, a to Adoptuj si svého ptáčka. Ptactvo patří v posledních letech k jednomu z nejohroženějších druhů živočichů a potřebují naši pozornost a aktivní ochranu. Chtěli bychom oslovit širokou veřejnost města a zapojit občany do projektu Adoptuj si svého ptáčka, tím že si vyrobí ptačí budku, která může mít různé estetické zpracování. Předpokládáme, že lidé, kteří se do projektu zapojí, si vyrobí a nainstalují na stromě ptačí budku nebo krmítko, poté se ozvou DDM Pastelka, který před jejich domem na chodníku udělá značku ptáčka s šipkou, kde se budka nalézá. Zajistíme ptáčkům místa k hnízdění a tím se budeme snažit zvyšovat jejich populaci.

V případě, že nemáte materiál na samotnou výrobu budky nebo nevíte jak takovou budku sestavit, zavolejte na mobil 702 232 453 a my Vám rádi poradíme. Polotovary k výrobě budky si můžete zakoupit  spolu s návodem na DDM za 160 Kč.

DDM Pastelka nainstaloval několik budek, a to v těchto lokalitách, na náměstí sv. Ondřeje, v parku u kapličky a v Kvačicích v ulici Zemědělská. Postupně chceme jednotlivé budky propojit do takové ptačí stezky a budeme velmi rádi, pokud nám v tom pomůžete. V označených lokalitách budou umístěny také informační panely, na kterých Vám celý projekt představíme a budete mít možnost si přečíst i základní informace o ptáčcích.