Mateřské centrum Pastelka

 

Oznamujeme všem rodičům s malými dětmi, že od září opět zahájí svou činnost Mateřské centrum Pastelka v Uherském Ostrohu. A na co se můžete těšit? Na říkanky, písničky, hry s padákem, překážkové dráhy, hry rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, tvoření, snoezelen, volné hraní v dobře vybavené herničce a mnoho dalšího.

Mateřské centrum má k dispozici malou tělocvičnu s množstvím sportovního nářadí, bohatě vybavenou herničku hračkami a pomůckami (i s montessori prvky), snoezelen, výtvarnou dílnu a nově může mateřské centrum využívat i zrekonstruovaný dvůr s posezením. Tak rodiče neseďte doma a přijďte se s dětmi za námi podívat. Mateřské centrum Pastelka je ideální prostor pro navázání nových kontaktů s jinými rodiči a dětmi, pro získání a obohacení zkušeností a dovedností a místem, kde je prostě zábava a pohoda.

Od nového školního roku bude mateřské centrum rozděleno podle věku dětí na dvě skupiny, aby malé děti měly klid na hraní a větší děti prostor  na cvičení a nějaké to řádění.

 

MATEŘSKÉ CENTRUM PRO DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ DO 2 LET

Provozní doba MC: každé pondělí 9.00 – 11.00 hodin.

Místo konání: prostory v budově DDM Pastelka, nám. Sv. Ondřeje 47, Uherský Ostroh.

Vstupné: 60 Kč za rodinu.

Vedoucí MC: Iva Junášková.

Zahájení provozu MC: pondělí 7. 9. 2020 v 9.00 hodin.

 

MATEŘSKÉ CENTRUM PRO DĚTI OD 2 DO 4 LET

Provozní doba MC: každé úterý 9.00 – 11.00 hodin.

Místo konání: prostory v budově DDM Pastelka, nám. Sv. Ondřeje 47, Uherský Ostroh.

Vstupné: 60 Kč za rodinu.

Vedoucí MC: Nicol Hlůšková.

Zahájení provozu MC: úterý 8. 9. 2020 v 9.00 hodin.

 

MUZIKOHRÁTKY

Kroužek určený pro rodiče a  děti ve věku 1-3 roky. Zábavné muzicírování s různými hudebními nástroji, naslouchání hudbě a vyjádření hudby a rytmů pohybem.

Cena: 600 Kč za rok.

Čas: každou středu v čase 9.00 - 10.00 pro děti 1 - 2 roky a 10.00 - 11.00 hodin pro děti 2 - 3 roky.

Místo konání: prostory v budově DDM Pastelka, nám. Sv. Ondřeje 47, Uherský Ostroh.

Vedoucí: Romana Vaňková Těthalová.

Zahájení: středa 30. 9. 2020

Důležité info: na kroužek je nutné se předem přihlásit!

 

HERNIČKA

Mimo mateřské centrum mohou rodiče s dětmi na DDM Pastelka navštěvovat také herničku, kde si mohou sami hrát nebo se zapojit v čase 10.00 - 10.30 hodin do připravené aktivity.

Provozní doba herničky: každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hodin.

Místo konání: prostory v budově DDM Pastelka, nám. Sv. Ondřeje 47, Uherský Ostroh.

Vstupné: 20 Kč za rodinu.

Vedoucí MC: Iva Junášková.

Zahájení provozu herničky: čtvrtek 10. 9. 2020 v 9.00 hodin.

 

Další informace k veškerým aktivitám mateřského centra ZDE nebo na telefonu 775 582 885.

 

STROLLERING - CVIČENÍ S KOČÁRKY

  

SÍŤ PRO RODINU - SYMPOZIUM

V úterý 19. 11. 2019 proběhlo tradiční sympozium Sítě pro rodinu, z.s. - netradičně v Brně na téma "Rodiče a pracovní trh". Program uvedl náměstek hejtmana jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal. Po obědě proběhlo slavnostní předání certifikátů "Společnost přátelská rodině" 10 členským centrům. Mezi oceněnými patřill i náš Dům dětí a mládeže, kde za všechny pracovníky pastelkových mateřských center převzala ocenění paní ředitelka Mgr. Bc. Eva Hlůšková. Děkujeme všem, kteří se na dobré práci s rodiči a dětmi podílejí a také děkujeme Síti pro rodinu za jeho podporu. Více na: https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu, https://sitprorodinu.cz/

Tisková zpráva