Děti na startu

Jedná se o celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost. 

KDO JSOU DĚTI NA STARTU?

Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Děti, které rádi sportují a dávají přednost všestrannému rozvoji - nechtějí dělat jeden konkrétní specializovaný sport.

PROČ VYBRAT DĚTI NA STARTU?

Vyzkoušíte více sportů najednou, zjistíte k čemu má dítě největší vlohy a jaký sport ho bude bavit, poskytnete dětem všeobecnou sportovní průpravu. Naším primárním cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale přivést děti ke sportu a vybudovat u nich pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu trávení volného času. Nadváha a obezita postihuje v rámci ČR 20-30% dětí a více jak 50% dospělé populace, v důsledku čehož se dlouhodobě zhoršuje fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace. 

JAK PROBÍHÁ TRÉNINK?

Klasická tréninková jednotka trvá 60 min. Je složena z nástupu, společné rozcvičky,  cvičení na stanovištích, společného protažení a ukončení hodiny. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku na jednotlivých stanovištích, přičemž každá skupina pod vedením vlastního trenéra se věnuje zdokonalování v jiné činnosti. 
Stanoviště: 
1. hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace
2. základy gymnastiky
3. základy atletiky
4. základy míčových her

KDE PROBÍHÁ TRÉNINK?

Tréninky probíhají během školního roku (září - červen). Děti by měli navštěvovat trénink 1x týdne. Trénink může probíhat v rámci mateřské školy jako náplň sportovních aktivit školy, v základní škole v rámci vyučování nebo jako aktivita v družině, na DDM jako pohybová volnočasová aktivita dětí.

CO DĚTI ZÍSKAJÍ?

Jednotná trička s logem projektu pro všechny zapojené děti v našem středisku. Motivační notýsek s disciplínami, kam se dávají dětem razítka a zapisuje se docházka.

KDE CVIČÍME?

Sportovní hala města Uherský Ostroh
Mateřská škola s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh
Mateřská škola, Sídliště Uherský Ostroh
Mateřská škola Hroznová Lhota

 

DDM PASTELKA UHERSKÝ OSTROH JE REGISTROVANÝM STŘEDISKEM DĚTI NA STARTU.

Internetové stránky Projektu jsou zde: https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/ 

Více fotografií naleznete