Akce

Září

Hola, hola, hola Pastelka nás volá
3.9.2017
Zápis do kroužků a kurzů - školní rok 2017-2018
4.-15.9.2017
Nábor do kroužku mažoretek, pomponů
4.9.2017
Nábor do kroužku aerobiku
5.9.2017
Nábor do kroužku trampolínek
6.9.2017
Potáborové setkání - Ztracený poklad kpt. Rudovouse
8.-10.9.2017
Zahájení MC Pastelka v Uherském Ostrohu
11.9.2017
MC Pastelka Uherský Ostroh - program na září
11.-30.9.2017
Zahájení provozu MC Čtyřlístek v Blatničce
12.9.2017
MC Čtyřlístek Blatnička - program na září
12.-30.9.2017
Zahájení provozu MC Zvoneček v Ostrožské Nové Vsi
13.9.2017
MC Zvoneček Ostrožská Nová Ves - program na září
13.-30.9.2017
Sbírka pro Světlušku
12.9. 2017
Zahájení školičky bruslení
16.9.2017
Dny bez úrazů - výukový program pro ZŠ a MŠ
18.-22.9.2017

Říjen

Listopad

Prosinec